AvfallstyperFarlig avfallAvfall med ftalater

Avfall med ftalater

Waste containing phthalates

Oversikt over hva som sorteres som avfall med ftalater. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

16. oktober 2020

NS-nr

7156

Hva kan leveres

Avfall med ftalater som overstiger grensen for farlig avfall, må sorteres ut som en egen avfallstype.

Ftalater er en gruppe helse- og miljøfarlige stoffer som ofte er tilsatt som mykgjørere i PVC-plast. Ftalater kan være i mange typer produkter, som f.eks. i tak- og gulvbelegg (vinylbelegg og lister), kabler og understellsbehandling av biler. Ftalater kan også bli brukt i tetningsmidler, maling, lim og lakk. Isolerglassruter produsert fra 1975 frem til 2005 kan inneholde ftalater.

Krav
  • Isolerglasssruter må leveres hele
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling er som regel i container, som tømmes med lift- eller krokbil. Mindre mengder kan samles på pall, i sekker eller beholder som hentes med ADR skapbil. Isolerglassruter settes på pall eller stativ og transporteres med ADR skapbil.

Behandling

Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Omlastes og videresendes til behandlingsanlegg som har tillatelse til å behandle slikt avfall.

Gjenvinning

Avfall med ftalater destrueres ved forbrenning, fortrinnsvis med energigjenvinning. Det betyr at avfall med ftalater ikke kan gå til materialgjenvinning.

Ytterligere informasjon

Omfattes av «Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall» (Avfallsforskriften) ref. kapittel 11 og 13.
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.
Det er opp til kunden å dokumentere om avfallet er farlig avfall eller ikke, ved å fremskaffe datablad.
Dersom avfall med ftalater blandes med annet avfall, vil hele lasset bli fakturert som farlig avfall.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.