UtstyrSuge- og spylebil

Suge- og spylebil

Retura tilbyr suge- og spyletjenester over hele landet. En suge- og spylebil er en spesialisert type kjøretøy designet for en rekke viktige oppgaver innen avfallshåndtering, renhold og miljøtjenester. Disse biltypene kan benyttes til avløpsspyling, oppsuging av ulike materialer og avfall, rengjøring og fjerning av forurensning fra overflater, oppsuging av oljesøl og farlige kjemikalier og vedlikehold av brønner, kummer og dreneringssystemer.
Våre selskaper kan bistå med suge- og spyletjenester enten det gjelder planlagt vedlikehold eller ved mer akutte behov.

Suge- og spylebil omfatter følgende utstyrsstyper:

  • Suge- og spylebil