AvfallstyperMasserTakpapp

Takpapp

Roofing rolls

Oversikt over hva som sorteres som takpapp. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

24. august 2020

NS-nr

1621

Hva kan leveres

Takpapp og tjærepapp produsert etter 1960.

Krav
  • Må være fritt for takstein, isopor, isolasjon, plast og metall
  • Ikke takpapp/ tjærepapp produsert før 1960
  • Må ikke være innblandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i container.
Transporteres med lift- eller krokbil.

Behandling

Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Omlastes og transporteres til godkjent forbrenningsanlegg.

Gjenvinning

Energigjenvinning.

Ytterligere informasjon

Forskjellen på takfolie (som er farlig avfall) og takpapp ser du ved at pappen normalt har et lag med finknust stein på oversiden.
Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.