AvfallstyperAvfall fra fiskeoppdrettRensefisk-skjul

Rensefisk-skjul

Cleaning fish hide

Sist oppdatert

6. januar 2023

NS-nr

1741

Hva kan leveres

Alle typer/kvaliteter av rensefiskeskjul

Krav

Rensefiskeskjulene må rengjøres og ikke inneholde for mye gro/forurensing.

Må ikke være blandet med andre avfallstyper.

Innsamling

Rensefiskeskjulene samles i big-bags eller i containere. Husk å merke big-bags med korrekt kundenavn og lokasjon.  Transporteres med krokbil, lastebil eller semitrailer.

Behandling

Rensefiskeskjulet demonteres ved at nedloddingen blir sortert ut. Tau og annet materialet sendes videre som rene fraksjoner.

Gjenvinning

Metallet i rensefiskskjulet blir materialgjenvunnet, mens resterende materiale blir sendt videre til energigjenvinning. Plastmaterialene på rensefiskskjulet er av en kvalitet som ikke egner seg til materialgjenvinning, samt at det inneholder mye forurensing i form av slam, gro m.m.

Ytterligere informasjon

Ta kontakt med ditt lokale Retura selskap for mer informasjon.