AvfallstyperLøv, kvist og planter

Løv, kvist og planter

Leaves, twigs and plants

Oversikt over hva som sorteres som løv, kvist og planter. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

21. august 2020

NS-nr

1131

Hva kan leveres

Kun organisk materiale som gress, løv, kvist og små greiner (maks 15 cm i diameter).

Krav
  • Må være fritt for jord, stein, grus, sand, og betong
  • Kan ikke inneholde trestammer og større greiner
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Samles inn i container som tømmes med lift- eller krokbil.

Behandling

Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Avfallet kvernes før kompostering.

Gjenvinning

Materialgjenvinnes. Komposteres og omdannes til ny jord. Noe utnyttes som råvare i produksjon av biobrensel.

Ytterligere informasjon

Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.