AvfallstyperPapir, papp og kartongEmballasjekartong

Emballasjekartong

Packaging carton

Oversikt over hva som sorteres som emballasjekartong. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

21. august 2020

NS-nr

1231

Hva kan leveres

Alt av kartong som eggekartong, skoesker, pizzaesker og lignende.

Krav
  • Må være fri for våtsterke kvaliteter
  • Lagres tørt
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i beholder, bur, container eller komprimator. Behandlingsutstyr hos kunde kan også være emballasjepresse eller rullekomprimator.
Transporteres med skapbil, komprimatorbil, lift- eller krokbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Presses i baller for lagring og videretransport til papirfabrikk.

Gjenvinning

Benyttes til materialgjenvinning. Er råstoff til produksjon av nye papprodukter.

Ytterligere informasjon

Ett tonn tilsvarer i ny papirproduksjon, råstoff fra 14 trær.
Pris reguleres etter Euwid-indeksen.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.