AvfallstyperFarlig avfallKreosot-impregnert trevirke, CCA-impregnert trevirke

Kreosot-impregnert trevirke, CCA-impregnert trevirke

Creosote-treated wood, CCA-treated wood

Oversikt over hva som sorteres som CCA-impregnert trevirke og Kreosot-impregnert trevirke. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

21. august 2020

NS-nr

7154 7098

Hva kan leveres

Alle typer CCA-impregnert og Cu-impregnert trevirke. Alt kreosotimpregnert trevirke.

Krav
  • Må være fri for store metallbeslag
  • Ikke med sementrester eller annet
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i container.
Trykkimpregnert og kreosotimpregnert trevirke må sorteres og leveres hver for seg.
Containere transporteres med lift- eller krokbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Mellomlagres og transporteres til godkjente behandlingsanlegg. Kvernes og metallsepareres.

Gjenvinning

Benyttes til energigjenvinning. Destrueres ved høy temperatur i forbrenningsanlegg med godkjent konsesjon.

Ytterligere informasjon

Reguleres av Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) kapittel 11 og kapittel 13.
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.