AvfallstyperPapir, papp og kartongBrunt papir og bølgepapp

Brunt papir og bølgepapp

Brown paper and corrugated cardboard

Oversikt over hva som sorteres som brunt papir og bølgepapp. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

30. januar 2024

NS-nr

1221

Hva kan leveres

Fraksjonen inkluderer alt av bølgepapp og brunt innpakningspapir. Kan være innblandet med maks 5 % kartong.

Krav
  • Må være fri for våtsterke kvaliteter
  • Lagres tørt, produktet kan ha maks 10 % fuktighetsinnhold
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i bunter, beholder, bur, container eller komprimator. Behandlingsutstyr hos kunde kan også være emballasjepresse eller rullekomprimator.
Transporteres med skapbil, komprimatorbil, lift- eller krokbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Presses i baller for lagring og videretransport til papirfabrikk.

Gjenvinning

Benyttes til materialgjenvinning. Er råstoff til produksjon av ny bølgepapp og emballasjepapir.

Ytterligere informasjon

Ett tonn bølgepapp tilsvarer i ny papirproduksjon, råstoff fra 14 trær.
Pris reguleres etter Euwid-indeksen.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.