AvfallstyperMetallBlandede metaller

Blandede metaller

Mixed metals

Oversikt over hva som sorteres som blandede metaller. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

31. januar 2024

NS-nr

1452

Hva kan leveres

Alle typer metaller, både magnetiske og umagnetiske. Eksempelvis messing, kobber, aluminium, sink, bly, tinn, nikkel, krom, rustfrie og syrefaste.

Krav
  • Ikke EE-avfall og hvitevarer.
  • Fri for gasser, eksplosiver, farlige- og/eller radioaktive materialer
  • Ikke metallemballasje
  • Må ikke være innblandet med andre avfallsfraksjoner.
Innsamling

Oppsamling hovedsakelig i lift- eller krokcontainer. Kan også lagres på pall eller i bur. Transporteres med liftbil, krokbil eller skapbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Sorteres i ulike kvaliteter og mellomlagres for videretransport til metallurgisk industri.

Gjenvinning

Materialgjenvinnes. De ulike metaller smeltes om og videreforedles på smelteverk som råstoff til produksjon av nye produkter.

Ytterligere informasjon

Ved å benytte skrapmetall som råstoff i produksjon av nytt metall, spares opptil 90 % energi i forhold til produksjon basert på jomfruelig materiale.
Priser reguleres etter Celsa-indeksen.
Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.