AvfallstyperGlassBilruter

Bilruter

Car windows

Oversikt over hva som sorteres som bilruter. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

21. august 2020

NS-nr

1341

Hva kan leveres

Alle typer bilglass, både laminert og herdet glass.

Krav
  • Ikke lykteglass eller andre typer glass
  • Må være fri for emballasje
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i egne rutestativ eller på pall.
Transporteres med skapbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Omlastes og lagres for videretransport til egnet mottak.

Gjenvinning

Kan benyttes til materialgjenvinning som råstoff til produksjon av isolasjon, eller til deponi.

Ytterligere informasjon

Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.