AvfallstyperMasserBetong med armeringsjern

Betong med armeringsjern

Concrete with reinforcement iron

Oversikt over hva som sorteres som betong med armeringsjern. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

21. august 2020

NS-nr

1612

Hva kan leveres

Alt av betongkonstruksjoner med armeringsjern. Skiller mellom størrelser under og over 1 meter (100 cm).

Krav
  • Ingen forurensning i hverken materiale eller overflate
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i containere. Transporteres med lift- eller krokbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Knuses for fjerning av armeringsjern.

Gjenvinning

Benyttes til materialgjenvinning. Jern leveres til omsmeltning, som råstoff til nye produkter som for eksempel nytt armeringsjern. Knust betong uten forurensning kan disponeres uten tillatelse etter forurensningsloven. Forurenset betong må leveres til et godkjent mottak.

Ytterligere informasjon

Priser kan variere ut fra størrelse på fraksjonen.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering eller forurensning.

Ingen særlige risikoforhold.