Innføring av blanke søppelsekker!

Omlegging fra sorte til gjennomsiktige avfallssekker er i full gang i hele Norge. Dette er et pålegg som rammer hele avfallsbransjen, noe vi blir en del av. Det er nedstrøms miljøene som påpeker dette, og varsler gebyr pr sorte sekk ved innlevering av avfall.

Vi vet at våre kunder har sorte sekker, og vi ber derfor innstendig alle våre kunder å anskaffe gjennomsiktige sekker i fortsettelsen.

Retura SØR AS ønsker som en avfallsaktør i Kristiansand og på Sørlandet å bidra til et renere miljø.  I de sorte sekkene kan det ligge mye avfall som småelektronikk, farlig avfall, gips og matavfall som ikke skal i restavfall. Dette fremkommer tydelig da det er foretatt håndsortering/stikkprøver fra de sorte sekkene.

Vi vet at ved å benytte gjennomsiktige sekker, blir avfallet i større grad kildesortert riktig og ressursene i avfallet blir utnyttet mye bedre.

Retura SØR AS vil med dette informere dere om at vi på et tidspunkt må viderefakturere gebyr som måtte komme. Det vil fremkomme ved hjelp av bilder hvor de sorte sekkene hentes, slik at dere vil få en grundig dokumentasjon.

Fra og med 1. november i år innføres det derfor et sorteringsgebyr for svarte/fargede søppel sekker på kr 150,- pr sekk.

Transparente/ gjennomsiktige sekker kan kjøpes hos oss, og vi vil selvfølgelig bistå

dere så langt det er mulig. Gi oss beskjed i forkant slik at vi kan få ut sekker i god tid.

 

Har du/ dere et større lager med svarte/ sorte/ fargede sekker som du ikke rekker å bruke opp før 1 November, ta kontakt med oss for å få utsatt frist.

 

For mer informasjon eller spørsmål, ta kontakt med vårt kundesenter; sor@retura.no eller på telefon 38 17 76 76.

 

 

Med hilsen

Retura SØR AS

Kundesenter – September 2019

 

×

Vi bruker Google Analytics som samler informasjonskapsler som grunnlag for å tilby relevant markedsføring og videreutvikle våre tjenester og dette krever ditt samtykke. Les mer om informasjonskapsler og hvordan vi behandler opplysninger i vår personvernerklæring her.

Ikke tillat at Google Analytics sporer meg