Kontaktpersoner

Vi jobber for et miljø i balanse

Retura Sør er en del av Retura, som er en av landets største avfallsaktører. Vi tilbyr et komplett tilbud av avfallstjenester, og har fokus på leveranse av fremtidsrettede og miljøriktige avfallsløsninger. Med grønn konkurransekraft i fokus, skal vi være Sørlandets ledende leverandør av avfallstjenester til næringslivet. Vår lokalkunnskap danner grunnlaget for vår verdiskaping.

Rune Helleren
Salgs- og markedsansvarlig

958 88 467

rune.helleren@retura.no

Mette Aagre Vik
Regnskaps- og økonomiansvarlig

970 91 605

mette.aagrevik@retura.no

Liv Standeren
Kundekonsulent

liv.standeren@retura.no