Retura Sør

Beste avfallsløsninger på sørlandet

Vi leverer løsninger for alle avfallstyper overalt i begge Agderfylkene — skreddersydd for din virksomhet og dine behov. Ta kontakt med oss her

Rådgivning

Håndtering og behandling av avfall er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap. Retura kombinerer høy kompetanse med unik lokalkunnskap, som tar hensyn til miljø og økonomi.

Les mer

Gjennomføring

Retura er opptatt av at implementeringen gjennomføres grundig slik at driftsfasen skal bli så problemfri som mulig. Riktig valg av utstyr og god opplæring er avgjørende.

Les mer

Miljørapportering

Vi rapporterer i henhold til kundens behov. Våre rapporter gir full kontroll på innsamlede avfallsmengder og kostnader.

Les mer

Vi bidrar til et bedre miljø

Klima og miljø er satt på dagsordenen nasjonalt og globalt. Retura, med sin virksomhet i Norge, utnytter muligheten til å påvirke klima og miljø her. Proaktiv innsats for et miljø i balanse, ligger i vår visjon.

Les mer

Gå til ditt nærmeste Retura-kontor her