Sertifiseringer

Returas Sørs virksomhetsstyringssystem er sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001:2015 og kvalitetsstandarden ISO 9001:2015.

Retura Sør ble første gang sertifisert iht kvalitet- og miljøstandardene i 2002. Nedenfor finner du linker til sertifikatene i pdf-format. Retura Sør har valgt KIWA som sertifiseringsorgan for begge standardene.

 

Miljø – ISO 14001:2015

Vårt miljøsertifikat viser at Retura Sørs miljøstyringssystem er målt opp mot, og er i samsvar med en standard for god miljøledelse KIWA som en uavhengig tredjepart følger opp at Retura Sør arbeider aktivt for å redusere bedriftens og våre tjenesters miljøbelastninger til et minimum.

ISO 14001:2015

 

Kvalitet – ISO 9001:2015

Vårt sertifikat er en bekreftelse på at vi er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og at vi oppfyller standardens krav. Dette er en prosessorientert standard og legger vekt på kontinuerlig forbedring og tilfredse kunder.

ISO 9001:2015

 

I tillegg er Retura Sør sertifisert med følgende kvalifiseringsordninger

Leverandørregister for bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge:

StartBANK