Om Retura IR

Vi er sertifisert i henhold til ISO 9001 (Kvalitet) og ISO 14001 (Miljø) noe som sikrer miljømessige gode løsninger med høy kvalitet.

Retura IR AS ble etablert i 2003 og har siden etableringen vokst til å være en sentral aktør av avfallshåndtering, gjenvinning, transport og miljøkartlegging for næringslivet i Innherredsregionen. I tillegg til disse tjenestene for næringslivet tilbyr vi containerutleie, avfallstaxi og diverse andre tjenester til private. Selskapet eies av Innherred Renovasjon og har sitt virkeområde i 10 kommuner i Trøndelag.

Vi er i dag 20 ansatte hvor de ansatte i bedriften har stor faglig kompetanse innen avfallsløsninger, gjenvinning, biobrensel og rådgivning. Vårt mål er å være ledende i vårt område og å bidra til miljøriktige og effektive avfallsløsninger til næringslivet. Vår administrasjon holder til på Mule i Levanger og mottaksanlegg for trevirke og behandlingsanlegg for biobrensel og produksjon av råvare til materialgjenvinning er på Fiborgtangen Næringspark på Skogn i Levanger.

Miljø- og Kvalitetssertifikat:

Retura IR ønsker å fremstå som en miljø- og kvalitetsbevisst bedrift innen avfallsbehandling. Retura IR har derfor valgt å være miljøsertifisert etter ISO 14001 og kvalitetssertifisert etter ISO 9001. Dette er styringsverktøy som skal fremme bedriftens miljøprestasjoner og bidra til økt kvalitet på tjenester og produkter til sine kunder og samarbeidspartnere.

Miljø- og Kvalitetspolitikk

Hovedbudskapet i vår miljø- og kvalitetspolitikk er at vi skal fokusere på de mest vesentlige miljøaspektene og arbeide for kontinuerlig forbedringer av miljø og kvalitet. Retura IR vil på denne måten bidra til at den daglige driften gir minst mulig «miljøavtrykk» og at våre kunders behov og forventninger blir ivaretatt på best mulig vis gjennom hensiktsmessige prosesser.

Våre viktigste innsatsområder for miljøvennlig drift og produktkvalitet er:

  • Vi har mål om å redusere utslipp til luft ved å redusere dieselforbruket knyttet til våre hovedprosesser som er innsamling av avfall og produksjon av biobrensel.
  • Vi har fokus på at våre innleide tar del i våre målsettinger med tanke på miljø- og kvalitetsarbeid.
  • Ved innkjøp av nye maskiner og biler skal det prioriteres motorer med lavest mulig utslipp.
  • Ved innkjøp av hjelpemateriell til avfallsinnsamling (dunker, plastsekker mv.) skal resirkulerte og gjenvinnbare produkter velges dersom de har riktig kvalitet og pris.
  • Ved innkjøp skal miljøriktig løsninger velges.
  • Vi har mottakskontroll og prosesskontroll på våre anlegg som skal sikre at de nedstrømsproduktene vi sender fra oss har riktig kvalitet.

Vi håper at vår innsats for miljøfremmende og kontinuerlig fokus på kvalitet kan bidra til at nåværende og fremtidige kunder vil velge RETTURA IR AS som sin samarbeidspartner.

KONTAKT OSS for en prat!