Retura IR er Retura Norges driftsselskap i Innherred.

Ta kontakt med oss her

Retura IR AS – Ditt førstevalg innen avfall!

Våre leveranser

Håndtering og behandling av avfall er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap. Vi i Retura kombinerer høy kompetanse med unik lokalkunnskap og tar alltid hensyn til bærekraft, miljø og økonomi.

Be om råd

Sorteringsveiledning

Riktig valg av utstyr og god opplæring er avgjørende for best mulig avfallssortering. For at driftsfasen skal bli så problemfri som mulig, er vi i Retura opptatt av å gi deg god sorteringsveiledning.

Få veiledning

Miljørapportering

Vår miljørapportering gir deg full kontroll på innsamlede avfallsmengder og kostnader. Vi skreddersyr rapporteringen slik at den til enhver tid dekker dine behov.

Få full kontroll

Rådgivning

Håndtering og behandling av avfall er et fagfelt som krever stadig mer spesialkunnskap. Retura kombinerer høy kompetanse med unik lokalkunnskap, som tar hensyn til miljø og økonomi.

Les mer

Gjennomføring

Retura er opptatt av at implementeringen gjennomføres grundig slik at driftsfasen skal bli så problemfri som mulig. Riktig valg av utstyr og god opplæring er avgjørende.

Les mer

Miljørapportering

Vi rapporterer i henhold til kundens behov. Våre rapporter gir full kontroll på innsamlede avfallsmengder og kostnader.

Les mer

Bærekraftig gjenvinning over hele landet

Vi bidrar til en bærekraftig utvikling i alle landets fylker med vår unike posisjon som en av Norges største gjenvinningsaktører. Vi har en reell mulighet og et klart ansvar til å bidra til en utvikling som imøtekommer dagens behov og styrker kommende generasjoners behov. Vi skaper verdier i alle landets fylker.

Se våre mål

Siste nyheter