Personvernerklæring

Her finner du Retura Val-Halls personvernerklæring, denne kan også lastes ned i sin helhet som pdf her: Personvernerklæring for Retura Val-Hall.

Personvernerklæring for Retura Val-Hall

Ditt personvern er viktig for Retura Val-Hall (RVH) og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i RVH skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du som kunde eller leverandør har når personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvar

Daglig leder i RVH er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av virksomheten.

Vår behandling av personopplysninger

Retura Val-Hall behandler personopplysninger i forbindelse med kunde- og leverandørforhold. Nedenfor følger en oversikt over vår behandling av personopplysninger knyttet til kunder og leverandører. RVH har en egen personvernerklæring for ansatte.

Hvordan bruker vi dine personopplysninger?

Vi bruker informasjon om deg, som vi lagrer til følgende formål:

 • Levere produkter og tjenester: Vi behandler personopplysninger for å yte og levere produkter og tjenester til deg. For eksempel behandles dine opplysninger i forbindelse med:
  • å gjennomføre leveranse av produkter og tjenester du bestiller av oss
  • identifikasjon av kunder
  • fakturering og betalingsoppfølging
  • feilretting, kundeservice, klagebehandling og kontrolltiltak
 • Utvikling og analyse: Vi behandler personopplysninger for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester.
 • Overholdelse av lovbestemmelser: Vi behandler personopplysninger for å oppfylle våre lovfestede plikter, f.eks. i tilknytning til regnskapsførsel og for å fremlegge opplysninger for kompetent myndighet når dette er pålagt oss i henhold til norsk lovgivning.
 • Andre formål du har samtykket til: Vi vil kunne behandle dine personopplysninger for ethvert annet formål som du spesifikt har gitt oss et samtykke til.

Vi behandler personopplysninger for å oppfylle avtaler/kontrakter med våre kunder. Vi behandler også personopplysninger basert på samtykke. Når behandlingen skjer basert på samtykke, kan du trekke samtykket tilbake når som helst ved skriftlig henvendelse.

Hvordan samler vi personopplysninger?

Informasjonen vi samler inn om deg avhenger av hvilke kommunikasjonskanaler du benytter, samt hvilke opplysninger du gir oss ved kjøp, registrering eller i andre relevante sammenhenger.

Vi samler inn personopplysninger som du oppgir til oss for eksempel når du kjøper eller registrerer deg for våre tjenester.

Du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger til oss, men dersom du velger å la være er det mulig at vi ikke kan yte deg våre tjenester fordi vi blant annet ikke kan fakturere deg for tjenestene eller sende deg informasjon du ber om.

Navigasjonsinformasjon (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) er små midlertidige filer som blir lagret i enheten din (f.eks PC eller mobil) når du besøker en nettside som benytter kapsler. Retura Norge administrerer vår nettside og de benytter seg av tredjeparts informasjonskapsler (cookies) fra Google Analytics/AdWords og Facebook. Hensikten er å hente statistikk og analyse av nettsiden for å kunne kartlegge det generelle brukermønsteret. Opplysningene blir brukt av oss til å forbedre nettstedet og for å tilby de besøkende en best mulig opplevelse. AdWords gjør at vi kan målrette annonser mot de som har besøkt siden vår. Vi kan ikke spore dataene til enkeltpersoner.

Vi har profiler/sider i sosiale medier. Når du besøker disse sidene, f.eks. vår bedriftsside på Facebook, vil dette sosiale mediet behandle dine personopplysninger og bruke informasjonskapsler. Mer informasjon om hvordan det sosiale mediet behandler personopplysninger, hvordan de bruker cookies, samt hvordan du kan melde deg ut finner du i det respektive sosiale mediet, eksempelvis Facebook sine sider for Personvern og Informasjonskapsler. I noen tilfeller kan vi via det sosiale mediet bruke disse opplysningene til å vise deg målrettede annonser.

Dersom du ikke akseptererer informasjonskapsler må du selv velge å endre innstillingene i din nettleser. Merk at denne innstillingen kan føre til at mange nettsteder ikke vil fungere som normalt. Anvisninger finnes her: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/

Mer om Google AdWords bruk av informasjonskapsler og hvordan du kan melde deg ut: https://www.google.com/settings/ads

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Vi kan behandle personopplysninger innen følgende kategorier:

 • Grunnleggende informasjon, for eksempel navn, arbeidsgiver, stillingstittel og kontaktopplysninger som postadresse, telefonnummer og e-post adresse.
 • Opplysninger om kundeforholdet, for eksempel ordreopplysninger, betalingsopplysninger og kontakt med kundestøtte.
 • Opplysninger i tilknytning til identifikasjon og registrering av en kunde eller bruker, for eksempel informasjon om brukers identitet og passord.
 • Eventuelle andre opplysninger som er lagret på grunnlag av ditt samtykke.

Våre digitale kanaler er ikke ment for, eller rettet mot, barn under 13 år. Vi lagrer ikke bevisst informasjon om barn under 13 år. Hvis du mener vi har lagret opplysninger om et barn under 13 år, kan du kontakte oss skriftlig slik at vi kan slette informasjonen.

Leverandøropplysninger

Retura Val-Hall behandler også personopplysninger om våre leverandører i forbindelse med innkjøp av varer og tjenester. Behandlingen er nødvendig for å inngå eller oppfylle avtaler/kontrakter med våre leverandører. Opplysningene kan i særskilte tilfeller også benyttes i forbindelse med kontrolltiltak.

Personopplysninger som behandles i denne forbindelse er blant annet kontaktinformasjon til personer hos våre leverandører, herunder grunnleggende informasjon, for eksempel navn, arbeidsgiver, stillingstittel og kontaktopplysninger.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi er underlagt.

Personopplysningene lagres så lenge du har en aktiv relasjon til oss, eller til du selv ber oss om å glemme deg og slette lagret informasjon om deg. Vi definerer en relasjon til oss å være kunde eller leverandør av oss. Relasjonen defineres som aktiv dersom den har vært utøvd i løpet av de siste 24 måneder. Oppbevaring av anonymiserte opplysninger er ikke gjenstand for slike begrensinger eller krav.

Vi forsøker i tillegg å sikre at personopplysninger og annen kundeinformasjon er oppdatert og korrekt, og at vi ikke lagrer informasjon som er unødvendig i forhold til formålene ved behandlingen av personopplysninger. Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har et rettslig grunnlag eller en lovpålagt plikt til å oppbevare personopplysningene videre.

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

I enkelte tilfeller utveksles personopplysninger mellom selskapene i Retura-konsernet.

Vi vil også kunne oppgi personopplysninger til:

 • Databehandlere som arbeider som underleverandører for oss og behandler dine opplysninger på våre vegne. Slike underleverandører kan ikke bruke personopplysningene for noe annet formål enn å yte tjenesten som er avtalt med oss. Vi tar forhåndsregler for å forsikre oss om at underleverandørene opptrer i samsvar med disse vilkårene og norsk personvernlovgivning, og særlig der databehandleren er lokalisert i et land utenfor Norge eller EU/EØS-området. Vi har inngått data-behandleravtaler med alle systemleverandører.
 • I lovbestemte tilfeller, eksempelvis ved pålegg fra domstolene, politiet eller andre offentlige myndigheter, i henhold til strenge forhåndsdefinerte prosesser.

Hvordan beskytter vi dine opplysninger?

Beskyttelse av dine personopplysninger er en høyt prioritert oppgave for oss, og vi arbeider kontinuerlig for å beskytte personopplysninger og annen konfidensiell informasjon. Sikkerhetsarbeid omfatter både fysiske, tekniske og administrative tiltak, herunder beskyttelse av personell, informasjon, IT-infrastruktur, internt og offentlig nett, samt kontorbygninger og tekniske fasiliteter.

Sikkerhetsarbeidet innebærer også at vi utfører risikovurderinger, revisjoner av underleverandører og gjennomgår ulike faktorer som tilgjengelig teknologi, forretningsbehov og lovkrav. Dette skal sørge for at vi til enhver tid har tilstrekkelige sikkerhetstiltak, slik at vi eksempelvis kan forhindre at personopplysninger kommer på avveie.

Dine rettigheter:
Innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven og annen lovgivning, har du rett til:

 • Innsyn: vite hvilken informasjon vi har registrert om deg.
 • Retting og sletting: kreve at feilaktige, unødvendige, mangelfulle eller utdaterte personopplysninger rettes eller fjernes. Du kan også trekke tilbake eller begrense eventuelle samtykker til å behandle personopplysninger som du har gitt oss. Vær likevel oppmerksom på at dette kan føre til at vi ikke lenger kan levere enkelte av våre tjenester til deg.

Retura Val-Hall har ikke et eget personvernombud. Spørsmål, innsigelser eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til valhall-post@retura.no

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket, kan du rette en klage til Datatilsynet