Tjenester

For å sikre våre kunder gode avfallsløsninger tilbyr vi en rekke tjenester knyttet til planlegging, gjennomføring og dokumentasjon.

Håndtering og behandling er et fagfelt som stadig krever mer spesialkunnskap. Vi i Retura kombinerer høy avfallskompetanse med unik lokalkunnskap. Dette sikrer våre kunder de rette avfallsløsningene – som tar hensyn til både miljø og økonomi.

 

Et grundig forarbeid sikrer løsninger som er miljøriktige, økonomiske og praktiske. Vi er behjelpelige med kartlegging av avfallet og vet hvilke løsninger som lønner seg.

 

Verdien av smart avfallshåndtering kan være stor, man sparer både tid, plass og penger. For de fleste er også vissheten om at virksomhetens avfallsløsning tar hensyn til miljøet og tilfredsstiller myndighetenes krav av stor betydning. Alt dette er i trygge hender med Retura på laget. Vi legger store ressurser i intern kompetanseutvikling og er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøledelsesstandarden ISO 14001. Kort sagt, vi vet hvordan vi skal hjelpe deg og miljøet på beste måte!

 

Vår vei til gode avfallsløsninger
 • Kartlegging av kundens situasjon og behov
 • Utarbeidelse av avfallsløsning
 • Relevante lover og forskrifter
 • Oversikt over avfallstyper og mengder
 • Sorteringsløsninger/oppsamlingspunkt
 • Hentefrekvens/transport
 • Utarbeidelse av avfallsplan
 • Opplæring av ansatte i forbindelse med oppstart
 • Merking/HMS-dokumentasjon
 • Målsettinger/oppfølging

Riktig fokus og planlegging i startfasen er avgjørende for hvordan vi lykkes med implementeringen.

 

Retura er opptatt av at implementeringen gjennomføres grundig, for at driftsfasen skal bli så problemfri som mulig. Service og veiledning prioriteres høyt. Sammen vil vi skape kostnadsbesparelser og merverdier for begge parter gjennom utveksling av ideer, erfaring og kompetanse.

 

Utstyr levert til avfallsbransjen er i konstant utvikling og Retura tilbyr til enhver tid velfungerende og vel utprøvde løsninger. Vi har bred erfaring med innkjøp av avfallsutstyr, og har flere av de største og beste utstyrsleverandørene som samarbeidspartnere. Ved valg av utstyr vil Retura sammen med kunden finne det mest funksjonelle utstyret med tanke på sortering/gjenvinning, økonomi og miljø.

 

Kundene blir betjent av Returas lokale selskaper, samtidig som Retura Norge har ansvar for å utvikle og koordinere hele Retura.

Våre rapporter gir deg full kontroll på innsamlede avfallmengder og kostnader. Rapportene kan gjøres tilgjengelige via vårt webbaserte miljøregnskap. Du får tildelt egen påloggingsinformasjon og kan enkelt og greit laste ned dine rapporter, når og hvor det passer deg.

 

Fordeler med miljøregnskap
 • Rapporter som viser innsamlede avfallstyper, mengder, kostnader og sorteringsgrad gjør det enkelt å måle bedriftens målsettinger opp mot de faktiske resultatene.
 • Grundig dokumentasjon som tilfredsstiller myndighetenes krav
 • Et godt hjelpemiddel i forbindelse med internkontroll, HMS-arbeid og miljøsertifiseringer
 • Rapportering som kan tilpasses bedriftens enkelte avdelinger eller prosjekt
 • Alt som omfatter bedriftens avfall samlet på ett sted.

Håndtering og behandling er et fagfelt som stadig krever mer spesialkunnskap. Vi i Retura kombinerer høy avfallskompetanse med unik lokalkunnskap. Dette sikrer våre kunder de rette avfallsløsningene – som tar hensyn til både miljø og økonomi.

 

Et grundig forarbeid sikrer løsninger som er miljøriktige, økonomiske og praktiske. Vi er behjelpelige med kartlegging av avfallet og vet hvilke løsninger som lønner seg.

 

Verdien av smart avfallshåndtering kan være stor, man sparer både tid, plass og penger. For de fleste er også vissheten om at virksomhetens avfallsløsning tar hensyn til miljøet og tilfredsstiller myndighetenes krav av stor betydning. Alt dette er i trygge hender med Retura på laget. Vi legger store ressurser i intern kompetanseutvikling og er sertifisert i henhold til kvalitetsstandarden ISO 9001 og miljøledelsesstandarden ISO 14001. Kort sagt, vi vet hvordan vi skal hjelpe deg og miljøet på beste måte!

 

Vår vei til gode avfallsløsninger
 • Kartlegging av kundens situasjon og behov
 • Utarbeidelse av avfallsløsning
 • Relevante lover og forskrifter
 • Oversikt over avfallstyper og mengder
 • Sorteringsløsninger/oppsamlingspunkt
 • Hentefrekvens/transport
 • Utarbeidelse av avfallsplan
 • Opplæring av ansatte i forbindelse med oppstart
 • Merking/HMS-dokumentasjon
 • Målsettinger/oppfølging

Riktig fokus og planlegging i startfasen er avgjørende for hvordan vi lykkes med implementeringen.

 

Retura er opptatt av at implementeringen gjennomføres grundig, for at driftsfasen skal bli så problemfri som mulig. Service og veiledning prioriteres høyt. Sammen vil vi skape kostnadsbesparelser og merverdier for begge parter gjennom utveksling av ideer, erfaring og kompetanse.

 

Utstyr levert til avfallsbransjen er i konstant utvikling og Retura tilbyr til enhver tid velfungerende og vel utprøvde løsninger. Vi har bred erfaring med innkjøp av avfallsutstyr, og har flere av de største og beste utstyrsleverandørene som samarbeidspartnere. Ved valg av utstyr vil Retura sammen med kunden finne det mest funksjonelle utstyret med tanke på sortering/gjenvinning, økonomi og miljø.

 

Kundene blir betjent av Returas lokale selskaper, samtidig som Retura Norge har ansvar for å utvikle og koordinere hele Retura.

Våre rapporter gir deg full kontroll på innsamlede avfallmengder og kostnader. Rapportene kan gjøres tilgjengelige via vårt webbaserte miljøregnskap. Du får tildelt egen påloggingsinformasjon og kan enkelt og greit laste ned dine rapporter, når og hvor det passer deg.

 

Fordeler med miljøregnskap
 • Rapporter som viser innsamlede avfallstyper, mengder, kostnader og sorteringsgrad gjør det enkelt å måle bedriftens målsettinger opp mot de faktiske resultatene.
 • Grundig dokumentasjon som tilfredsstiller myndighetenes krav
 • Et godt hjelpemiddel i forbindelse med internkontroll, HMS-arbeid og miljøsertifiseringer
 • Rapportering som kan tilpasses bedriftens enkelte avdelinger eller prosjekt
 • Alt som omfatter bedriftens avfall samlet på ett sted.

Trenger du container? Ring 815 52 300