Sertifiseringer

Returas NoMils virksomhetsstyringssystem er sertifisert etter miljøstandarden ISO 14001:2015 og kvalitetsstandarden ISO 9001:2015.

Retura NoMil ble første gang sertifisert iht kvalitet- og miljøstandardene i 2002. Nedenfor finner du linker til sertifikatene i pdf-format. Retura NoMil har valgt KIWA som sertifiseringsorgan for begge standardene.

 

Miljø – ISO 14001:2015

Vårt miljøsertifikat viser at Retura NoMils miljøstyringssystem er målt opp mot, og er i samsvar med en standard for god miljøledelse KIWA som en uavhengig tredjepart følger opp at Retura NoMil arbeider aktivt for å redusere bedriftens og våre tjenesters miljøbelastninger til et minimum.

ISO 14001:2015

 

Kvalitet – ISO 9001:2015

Vårt sertifikat er en bekreftelse på at vi er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og at vi oppfyller standardens krav. Dette er en prosessorientert standard og legger vekt på kontinuerlig forbedring og tilfredse kunder.

ISO 9001:2015

 

I tillegg er Retura NoMil sertifisert med følgende kvalifiseringsordninger

Sentralt godkjent foretak etter plan- og bygningsloven for utførelse av riving og miljøsanering i tiltaksklasse 1: Sentralt godkjent foretak for ansvarsrett
Leverandørregister for bygg og anlegg, forvaltning, forsikring og fast eiendom i Norge: StartBANK