Kontaktpersoner

Vi jobber for et miljø i balanse

Retura NoMil er en del av Retura, som er en av landets største avfallsaktører. Vi tilbyr et komplett tilbud av avfallstjenester, og har fokus på leveranse av fremtidsrettede og miljøriktige avfallsløsninger. Med grønn konkurransekraft i fokus, skal vi være Sogn og Fjordanes ledende leverandør av avfallstjenester til næringslivet. Vår lokalkunnskap danner grunnlaget for vår verdiskaping.

Peter Zerwekh
Konstituert daglig leder

941 51 422

peter@returanomil.no

Per Gunnar Hansen
Salgskonsulent

900 919 37

pergunnar@returanomil.no

Janne Marie Solheim
Kontor og administrasjonsmedarbeidar

912 481 76

janne@returanomil.no

Inger Marie Søreide
Kontorfullmektig

969 01 847

ingermarie@returanomil.no