Kontaktpersoner

Vi jobber for et miljø i balanse

Retura NoMil er en del av Retura, som er en av landets største avfallsaktører. Vi tilbyr et komplett tilbud av avfallstjenester, og har fokus på leveranse av fremtidsrettede og miljøriktige avfallsløsninger. Med grønn konkurransekraft i fokus, skal vi være Sogn og Fjordanes ledende leverandør av avfallstjenester til næringslivet. Vår lokalkunnskap danner grunnlaget for vår verdiskaping.

Per Ove Sørland
Daglig leder

413 30 542

psorland@retura.no

Nils Rune Nesbakk
Marknadsansvarleg

955 58 573

nilsrunenesbakk@retura.no

Sissel Lindset
Kontorfullmektig

416 95 544

sissel@returanomil.no

Inger Marie Søreide
Kontor og administrasjonsmedarbeider

969 01 847

ingermarie@returanomil.no