Miljørapportering

Våre rapporter gir deg full kontroll på innsamlede avfallmengder og kostnader. Rapportene kan gjøres tilgjengelige via vårt webbaserte miljøregnskap. Du får tildelt egen påloggingsinformasjon og kan enkelt og greit laste ned dine rapporter, når og hvor det passer deg.

Fordeler med miljøregnskap
  • Rapporter som viser innsamlede avfallstyper, mengder, kostnader og sorteringsgrad gjør det enkelt å måle bedriftens målsettinger opp mot de faktiske resultatene.
  • Grundig dokumentasjon som tilfredsstiller myndighetenes krav
  • Et godt hjelpemiddel i forbindelse med internkontroll, HMS-arbeid og miljøsertifiseringer
  • Rapportering som kan tilpasses bedriftens enkelte avdelinger eller prosjekt
  • Alt som omfatter bedriftens avfall samlet på ett sted.

Trenger du container? Ring 815 52 300