Gjennomføring

Riktig fokus og planlegging i startfasen er avgjørende for hvordan vi lykkes med implementeringen.

Retura er opptatt av at implementeringen gjennomføres grundig, for at driftsfasen skal bli så problemfri som mulig. Service og veiledning prioriteres høyt. Sammen vil vi skape kostnadsbesparelser og merverdier for begge parter gjennom utveksling av ideer, erfaring og kompetanse.

Utstyr levert til avfallsbransjen er i konstant utvikling og Retura tilbyr til enhver tid velfungerende og vel utprøvde løsninger. Vi har bred erfaring med innkjøp av avfallsutstyr, og har flere av de største og beste utstyrsleverandørene som samarbeidspartnere. Ved valg av utstyr vil Retura sammen med kunden finne det mest funksjonelle utstyret med tanke på sortering/gjenvinning, økonomi og miljø.

Kundene blir betjent av Returas lokale selskaper, samtidig som Retura Norge har ansvar for å utvikle og koordinere hele Retura.

Trenger du container? Ring 815 52 300