Varsel om økning av CO2-avgift på forbrenning fra 01.januar 2023

Regjeringens forslag og Stortingets innstilling om innføring av CO2-avgift på forbrenning avfall kan føre til en ekstraordinær prisregulering for våre kunder fra 1.januar 2023.

Regjeringen begrunner den nye avgiften med at hensynet til en kostnadseffektiv
klimapolitikk tilsier at utslipp fra avfallsforbrenning prises på nivå med øvrige utslipp. CO2
avgiften som for tiden økes både i Norge og andre europeiske land har til hensikt å fremme
sortering, materialgjenvinning og i tillegg redusere CO2 utslipp.

For mer informasjon vennligst last ned og les vårt kundebrev eller ta kontakt med ditt lokale Retura-selskap.