UtstyrPresser

Presser

Hensikten med å komprimere avfall er først og fremst å spare transportkostnader og belastning på miljøet, men det frigjør også arealer og lagerplass. For at komprimering skal være lønnsomt betinger det at du har større avfallsmengder.

Sikkert design

Våre ballpresser er utviklet og fremstillet etter EN16500-standarden, med fokus på sikkerhet for brukeren, som skal være trygg og beskyttet under betjening av maskinen.

Ny europeisk sikkerhetsnorm – EN16500

I 2015 er en ny europeisk sikkerhetsstandard for vertikale ballepresser innført. EN16500 beskriver et meget høyt sikkerhetsnivå for alle vesentlige funksjoner av pressen.