Retura kjøper opp Krokfrakt AS

Retura vokser i takt med markedet. Ved å både få flere ansatte og samtidig utvide sitt forretningsområde, skaffer Retura NT seg et enda bedre fundament, flere ben å stå på, og styrker markedsposisjonen sin i nord-Trøndelag.

Retura NT har overtatt alle aksjene i selskapet Krokfrakt AS på Spillum. Selskapet driver innenfor et område som er nært beslektet med Returas virksomhet, og vil være med på å gi Retura i Nord-Trøndelag et løft. Erling Gartland, som nå er daglig leder i Retura NT, overtar også som daglig leder i Krokfrakt. Krokfrakt, som har fem ansatte, omsatte i 2017 for 11,8 MNOK, med et negativt resultat på 344′ NOK.

Erling Gartland, Daglig Leder, Retura NT.

– Krokfrakt vil fremover bli drevet videre som et eget selskap, i alle fall for en periode. Retura NT vil overta administrasjonen og økonomien i selskapet. De ansatte er en del av overtakelsen, og det vil ikke bli noen overflødige ansatte som følge av eierskiftet. For kundene vil det få liten praktisk betydning, og det blir ingen umiddelbare endringer, forteller Erling Gartland, daglig leder i Retura NT og Krokfrakt.

Kåre Kvåle, tidligere eier og daglig leder i Krokfrakt AS, er innleid for å sørge for at driften av Krokfrakt fortsetter som før, og bistå i organiseringen av dette. Krokfrakts kunder kan fortsatt bestille oppdrag, samt rette andre kundehenvendelser til Krokfrakt på samme måte som de har gjort frem til nå. Både Retura og Krokfrakt har fokus på at eierskifte skal så smidig som mulig for eksisterende kunder.

Hovedvirksomheten i Krokfrakt har vært containertransport, for land- og havbruksnæringen. Det geografiske nedslagsfeltet har vært nordre del av Trøndelag, det samme området som Retura NT operer i, nærmere bestemt fra Innherred til søndre del av Nordland, noe som strategisk gjør at Krokfrakt og Retura NT passer sammen som hånd i hanske.

– Vi må ta inn over oss at vi jobber i en bransje som befinner seg i en konstant i endring, og hvor man hele tiden må ta grep og fornye seg dersom man ønsker å være med på utviklingen. Vi i Retura ønsker å være totalleverandør, og er stadig på jakt etter måter å øke vår kompetanse og utvide våre forretningsområder. Med tanke på det geografiske nedslagsfeltet til Krokfrakt, samt at de har god kompetanse på områder hvor vi tradisjonelt sett ikke har vært så sterke, som avfallshåndtering fra havbruk og blå sektor, var Krokfrakt et interessant selskap for oss. Vi er glad for at denne muligheten dukket opp, og her skal vi hente ut gode synergier mellom de to selskapene, forteller Erling Gartland.

×

Vi bruker Google Analytics som samler informasjonskapsler som grunnlag for å tilby relevant markedsføring og videreutvikle våre tjenester og dette krever ditt samtykke. Les mer om informasjonskapsler og hvordan vi behandler opplysninger i vår personvernerklæring her.

Ikke tillat at Google Analytics sporer meg