HENT AS vinner Returaprisen i Finnmark

Vi gleder oss over å kunngjøre at HENT AS har mottatt den første Returprisen for Finnmark. Prisutdelingen skjedde foran hovedinngangen til Alta Handelspark, et prosjekt der HENT har utmerket seg spesielt innen avfallshåndtering.

Returaprisen har som mål å hedre kunder som virkelig prioriterer avfallshåndtering og miljøarbeid. Dette viser de gjennom tiltak som blant annet effektiv sortering og økt fokus på materialgjenvinning. Nettopp dette ble utslagsgivende i årets tildeling! HENT har i sterk konkurranse med flere dyktige bedrifter kunnet vise til en imponerende sorteringsgrad for prosjektet. De 98 % sorteringsgrad på et såpass omfattende prosjekt.

I løpet av byggingen av Alta Handelspark ble det generert totalt 167 tonn avfall. Av dette ble kun 3,7 tonn ble klassifisert som restavfall. De resterende 163 tonnene fordeler seg på utrolige 24 (!) ulike avfallskategorier.

Tømte ut en hel krokcontainer

Ved prisutdelingen uttalte prosjektleder Andreas Angell: «Vi har virkelig tatt sortering på alvor i dette prosjektet. Vi har vært oppi containerne for å plukke ut feilsorterte produkter, og på ett tidspunkt tømte vi ut en hel krokcontainer og sorterte den på nytt. Det er ekstremt krevende å oppnå et slikt resultat, og da er det naturligvis også svært hyggelig at det legges merke til.»

Andreas mottok prisen sammen med Kai Harald Nicolaisen og Marius Glasø tirsdag formiddag. De er nå i full sving med renoveringen av Sentrum Syd, etter å ha avsluttet arbeidet med Alta Handelspark tidligere i år.

Anerkjennelse for god innsats

Returaprisen er startet som et initativ fra en av våre franchisetakere som ønsket å gi kunder velfortjent anerkjennelse for sin gode innsats. Kriterier for prisen inkluderer ikke bare sorteringsgraden, men også god kontroll på bestillinger, orden på avfallsrommet, ryddig og ren ankomst for sjåførene som henter avfallet, HMS og generelt godt samarbeid rundt avfallshåndtering. Prisen deles ut med jevne mellomrom til kunder over hele landet! Hvis du eller din bedrift ønsker å forbedre egne miljøprestasjoner ta gjerne kontakt med oss i dag!

Retura Norge og Masternes Gjenvinning takker HENT AS for et utmerket samarbeid i dette prosjektet, og ser frem til fortsettelsen!