AvfallstyperRisikoavfallStikkende og skjærende avfall

Stikkende og skjærende avfall

Stinging and cutting waste

Oversikt over hva som sorteres som stikkende og skjærende avfall. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

2. april 2019

NS-nr

6000

Hva kan leveres

Stikkende og skjærende avfall kan være f.eks. brukte kanyler, skalpellblader, sakser og pinsetter.

Krav
  • Alt avfall som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende organismer
  • Ikke inneholde medisinavfall, animalsk avfall som dyrekadaver, slakteavfall o.l.
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i godkjente kanylebokser eller gule beholdere i ulike størrelser. Alle skal være støtsikre og fukttette, og med godkjente lokk.

Transporteres med ADR-bil, direkte til godkjent forbrenningsanlegg.

Behandling

Kontroll, vektregistrering og til direkteforbrenning ved godkjent forbrenningsanlegg.

Gjenvinning

Energigjenvinning og metaller til materialgjenvinning.

Ytterligere informasjon

Gjeldende regelverk er «Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. (fra 01.01.2006)».
Gjeldende regelverk “Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. (fra 01.01.2006).”
Viktig at man har korrekte og godkjente oppsamlingsenheter (gule bokser) med god merking av risikoavfallet. Det er viktig med gode rutiner og at avfallsprodusent følger de lover og regler som gjelder, slik at denne type avfall ikke havner i restavfallet. Leveringsplikt til godkjent behandling.
Skal være merket og emballert iht. ADR-regelverket.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

SÆRLIGE RISIKOFORHOLD:
Det er avfallsbesitter som er ansvarlig for å vurdere hvorvidt avfallet klassifiseres som risiko og/eller smittefarlig.
Risiko for smitte med kontakt ved defekt emballasje.