AvfallstyperRisikoavfallSmittefarlig avfall

Smittefarlig avfall

Infectious waste

Oversikt over hva som sorteres som smittefarlig avfall. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

2. april 2019

NS-nr

6003

Hva kan leveres

Alt avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste som kan klassifiseres som risiko- og smittefarlig avfall. Eksempelvis sekret og puss for eksempel fra bandasjer, drensmateriell, hansker, munnbind, bleier o.l. Samt vevsbiter, organer, blod, blodprodukter og blodige bandasjer.

Krav
  • Alt avfall som inneholder levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende organismer
  • Ikke inneholde medisinavfall, animalsk avfall som dyrekadaver, slakteavfall o.l.
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i godkjente gule sekker eller gule beholdere i ulike størrelser. Alle skal være støtsikre og fukttette, og med godkjente lokk. Egne kanylebokser til stikkende og skjærende avfall. Transporteres med ADR-bil, direkte til godkjent forbrenningsanlegg.

Behandling

Kontroll, vektregistrering og til direkteforbrenning ved godkjent forbrenningsanlegg.

Gjenvinning

Energigjenvinning.

Ytterligere informasjon

Gjeldende regelverk er «Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. (fra 01.01.2006)».
Viktig at man har korrekte og godkjente oppsamlingsenheter (gule bokser) med god merking av risikoavfallet. Det er viktig med gode rutiner og at avfallsprodusent følger de lover og regler som gjelder, slik at denne type avfall ikke havner i restavfallet. Leveringsplikt til godkjent behandling.
Skal være merket og emballert iht. ADR-regelverket.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

SÆRLIGE RISIKOFORHOLD:
Det er avfallsbesitter som er ansvarlig for å vurdere hvorvidt avfallet klassifiseres som risiko og/eller smittefarlig.
Risiko for smitte med kontakt ved defekt emballasje.