AvfallstyperFarlig avfallOljefiltre

Oljefiltre

Oil filters

Oversikt over hva som sorteres som oljefiltre. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

16. oktober 2020

NS-nr

7024

Hva kan leveres

Brukte filtre som inneholder smøreolje fra biler, motorer, hydraulikksystemer o.l. Brukte dieselfiltre som er tømt for drivstoff.

Krav
  • Må ikke blandes med bensin- eller luftfilter
  • Det må ikke kastes andre elementer som f.eks. støtdempere, fast oljeavfall, hansker o.l. i oppsamlingsenheten
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i stål- eller plastfat med lokk. Fat byttes og transporteres med ADR skapbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottaksanlegg. Lagres for samtransport til godkjent destruksjon.

Gjenvinning

Olje og innvendig filter brennes og benyttes til energigjenvinning. Metallet går til materialgjenvinning og er råstoff til nye metallprodukter.

Ytterligere informasjon

Gjeldende regelverk er «Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften)» ref. Kapittel 11. Farlig avfall.
Elektronisk deklarering må utfylles av avfallsbesitter.
Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.
Det anbefales at oljefiltrene settes for avrenning til spilloljetank eller fat før de legges i eget fat, da vekten det betales avgift for reduseres (ca. 25 % av filterets vekt er olje).

Ingen særlige risikoforhold.