AvfallstyperMasserMineralull / isolasjon

Mineralull / isolasjon

Mineral wool / insulation

Oversikt over hva som sorteres som mineralull/isolasjon. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

21. august 2020

NS-nr

1617

Hva kan leveres

Alt av mineralull, glassvatt, steinull for eksempel Glava og Rockwool.

Krav
  • Ikke EPS og XPS-isolasjon (Isopor)
  • Ikke cellegummi eller polyetylenmatter (PE-skummatter)
  • Må ikke være innblandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i container eller i sekker/bigbags.
Container tømmes med lift- eller krokbil. Sekker hentes med skapbil eller kranbil.

Behandling

Kvalitetskontroll og vektregistrering ved mottaksanlegg. Mellomlagres og samlastes for transport til godkjent deponi.

Gjenvinning

Deponeres.

Ytterligere informasjon

Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

SÆRLIGE RISIKOFORHOLD:
Mineralull (steinull, glassvatt) kan lett avgi fiber/støv, og kan ofte være sterkt irriterende for slimhinner i øyne, luftveier og for ømfintlig hud.