AvfallstyperEE-avfallKabler og ledninger

Kabler og ledninger

Cables and wires

Oversikt over hva som sorteres som kabler og ledninger. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

21. august 2020

NS-nr

1504

Hva kan leveres

Kabler og ledninger av bl.a. aluminium og kobber.

Krav
  • Ikke emballasje
  • Ikke fiberoptiske kabler
  • Ikke plastrør
  • Ikke innblandet med elektroniske- eller elektriske komponenter
  • Noen type kabler kan inneholde materialer, stoffer og forurensninger som gjør dem til farlig avfall. Ved tvil må opphav, type kabler og forurensning dokumenteres
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling på pall med karmer, i bur eller i container.
Transporteres med skapbil eller containerbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved ankomst på mottakssted. Leveres til godkjent behandlingsanlegg for sortering, miljøsanering og kverning.

Gjenvinning

Metaller materialgjenvinnes. Plast og annet isolasjonsmateriale leveres til energigjenvinning. Farlig avfall destrueres på forsvarlig måte.

Ytterligere informasjon

Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være
medlem av et returselskap ref. Avfallsforskriften 1. kapittel.

SÆRLIGE RISIKOFORHOLD:
Noen typer kabler kan inneholde materialer som gjør at de må kategoriseres som farlig avfall.
Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.