AvfallstyperPlastEPS (isopor) -emballasje

EPS (isopor) -emballasje

EPS (isopor) packaging

Oversikt over hva som sorteres som EPS-emballasje (isopor). Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

30. januar 2024

NS-nr

1731

Hva kan leveres

EPS er ekspandert Polystyren, også kjent som isopor. Alt av formstøpt transportbeskyttelse, støtabsorberende «kassefyll» brett og engangskasser (f.eks. fiskekasser). Emballasjen er ofte merket med symbol 06.

Krav
  • Må være tomt, rent og tørt
  • Ikke blandet med EPS som ikke stammer fra emballasje
  • Må være fritt for andre plastkvaliteter
  • Må ikke være blandet med andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling i sekker, container eller komprimator. Behandlingsutstyr hos kunde kan også være emballasjepresse.
Transporteres med skapbil, lift- eller krokbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Presses i baller for lagring og videretransport til gjenvinner.

Gjenvinning

Benyttes til materialgjenvinning.
Vaskes, kvernes og smeltes om til regranulat, som benyttes som råvare til produksjon av nye isoporprodukter.
For eksempel isoporprofiler til emballasje, plantebrett, innhold i saccosekker og støtabsorberende «kassefyll».

Ytterligere informasjon

Gebyr kan bli ilagt ved overtredelse ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.