AvfallstyperMetallAluminium

Aluminium

Aluminum

Oversikt over hva som sorteres som aluminium. Se hva du kan levere og hva du må sørge for at leveransen ikke inneholder, samt hvordan avfallet skal leveres.

Sist oppdatert

5. juni 2019

NS-nr

1451

Hva kan leveres

Alle typer aluminium. Profilerte, støpte og valsede aluminiumsprodukter som f.eks. bildeler, gressklipper- eller påhengsmotor. Tak- og fasadeplater. Drikkeemballasje. Brukte og nye offsetplater. Ny aluminium, f.eks. plateklipp eller rester. En annen kvalitet er uren aluminium hvor aluminiumen kan inneholde spor av andre avfallstyper.

Krav

Må være fritt for:

  • Alle andre typer metaller
  • Farlig- og radioaktivt avfall og eksplosiver
  • Metallemballasje som ikke er aluminium
  • Alle andre avfallsfraksjoner
Innsamling

Oppsamling hovedsakelig i lift- eller krokcontainer. Kan også lagres på pall eller i bur. Transporteres med liftbil, krokbil eller skapbil.

Behandling

Kvalitetskontroll ved mottak på behandlingsanlegg. Sorteres i ulike kvaliteter og mellomlagres for videretransport til omsmelteverk for gjenvinning.

Gjenvinning

Materialgjenvinnes. Smeltes om og videreforedles som råstoff til produksjon av nye aluminiumsprodukter. Kan resirkuleres i det uendelige. Fly, biler, sykler, båter, datamaskiner, husholdningsmaskiner, tråd og bokser er alle kilder til resirkulert aluminium.

Ytterligere informasjon

Bare 5 % av den energien som trengs for å produsere primæraluminium er nødvendig for å smelte om aluminium til nye formål.
Ca. 25 % av den aluminiumen som produseres hvert år går til transportsektoren.
Priser reguleres etter LME indeksen.
Gebyr vil bli ilagt ved overtredelser ved f.eks. feilsortering.

Ingen særlige risikoforhold.