Bærekraft og miljø

Som en ledende leverandør av avfallstjenester til næringslivet, er vi bevisst vår rolle som en miljøansvarlig bedrift. Vi arbeider kontinuerlig for at virksomheten skal være skånsom mot miljøet, forebygge forurensning og finne de beste gjenvinningsalternativene.

Retura representerer en bransje og virksomhet hvor miljø og miljøspørsmål står i sentrum. Gjennom denne virksomheten vil Retura påvirke både konsekvenser og holdninger innenfor miljøaspekter.

For å følge opp vårt samfunnsansvar tar vi utgangspunkt i nasjonale lover og regelverk.

Norsk natur og artsmangfold har i løpet av de siste hundre årene blitt utsatt for kraftig press i form av menneskelige inngrep og påvirkning. Tap av naturmangfold skyldes i stor grad ulike former for menneskelig aktivitet, noe som påvirker naturmangfoldet i negativ retning – mot et miljø ute av balanse. Bare i Norge er over 400 dyrearter utrydningstruet grunnet ulik form for forurensning.

Gjennom vår virksomhet med rådgivning og leveranser av miljøriktige avfallstjenester, bidrar Retura til redusert grad av forsøpling og forurensning over det ganske land. Vi er ydmyke, men også stolte av, å kunne gi et langsiktig, positivt bidrag til norsk natur og artsmangfold. Vi jobber hver dag for å bidra til et miljø i balanse.

Alle selskapene i Retura er sertifisert i henhold til ISO 9001 og 140001, som sikrer miljømessige gode løsninger med en høy kvalitet.